Konferencja podsumowująca realizację projektu

Konferencja podsumowująca realizację projektu

      W dniu 28 listopada 2014 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt: „Doskonalenie szansą na rozwój”, którego beneficjentem jest Powiat Ciechanowski. Na konferencję przybyli nowo powołani radni miasta Ciechanów: Przewodniczący Leszek Goździewski oraz radni: Bogumiła Rybacka, Stanisław Talarek i Robert Kuciński. Wśród przybyłych gości była Pani Wiesława Machul - Dyrektor Poradni Psychologicznej, Pani Bożena Podleńska – Dyrektor Oddziału Ciechanowskiego PCK, Pan Andrzej Kaliszewski – Kierownik Wydziału w Ciechanowie MSCDN oraz przedstawiciele jst, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, pracownicy Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Konferencję prowadziła Krystyna Ewa Ślubowska- asystent koordynatora projektu. Na zakończenie konferencji wręczono dyplomy uczestnikom projektu.

PROGRAM KONFERENCJI:

10001030    Rejestracja uczestników.

1030 -1045   Otwarcie konferencji.

1045 -1110   Realizacja projektu „Doskonalenie szansą na rozwój” w Powiecie Ciechanowskim 

                   – koordynator projektu Jolanta Obidzińska.

 1110 -1130   Doświadczenia SORE w ramach realizacji systemu kompleksowego wspomagania    

                    rozwoju  wybranych placówek w powiecie ciechanowskim –  Dorota Kamińska: pedagog 

                    Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej  w Ciechanowie.

1130 -1145    Rola sieci współpracy i samokształcenia w nowym systemie doskonalenia nauczycieli –  

                    Piotr Praczukowski : wicedyrektor Zespołu Szkół nr 3  w Ciechanowie, koordynator sieci   

                    współpracy   i samokształcenia.

1145 -1230    Komunikowanie w procesie wspierania rozwoju szkoły – Jarosław Kordziński  Centrum

                    Komunikacji  i Mediacji „AKADEMIA DIALOGU”, trener, mediator, autor  książek  z zakresu     

                    oświaty i rozwoju  osobistego.

1230 -1250    Rola Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w pilotażowym wspomaganiu szkół  i             

                       przedszkoli  w powiecie ciechanowskim – Andrzej Kaliszewski: Mazowieckie          

                      Samorządowe Centrum  Doskonalenia Nauczycieli, Kierownik Wydziału w Ciechanowie.

1250 -1300     Zakończenie konferencji.

1300 -1330    Obiad.

 

 

Prezentacje z konferencji podsumowującej projekt:

Powrót na początek strony