Pełny cykl doskonalenia nauczycieli w 35 szkołach i 5 przedszkolach zakończony!

Powiat Ciechanowski z powodzeniem zakończył  w maju -  zgodnie z harmonogramem projektu-  realizację pełnego cyklu doskonalenia, w którym uczestniczyło 580 nauczycieli ( na planowanych 570). W ramach realizacji tego zadania przeprowadzono   1170 godzin warsztatów szkoleniowych,  400 godzin konsultacji grupowych i  200 konsultacji indywidualnych.  Każdy nauczyciel uczestniczył  w 2 formach doskonalenia z wyjątkiem 3 osób, które przerwały lub zakończyły udział w projekcie wcześniej z przyczyn obiektywnych.  W czerwcu  Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji  przygotowali sprawozdanie z realizacji Rocznego Planu Wspomagania, które przedstawili w swoich szkołach i przedszkolach na radach pedagogicznych.

Nauczyciele na ogół  wyrazili zadowolenie z przeprowadzonych szkoleń, podkreślili :

-  przydatność  zdobytych umiejętności w pracy i rozwoju zawodowym;
-   uzyskanie praktycznych wskazówek, które można wdrożyć w pracy;
 -   profesjonalne prowadzenie większości szkoleń, przydatne rozwiązania i przekazane  materiały. Wartością dodaną  doskonalenia  nauczycieli w zmienionej formule, tj. od diagnozy potrzeb przez opracowanie RPW,  wybór  tematyki szkoleń, ich realizację i wdrożenie do praktyki szkolnej  po ewaluację podjętych działań  -  jest możliwość realizacji doskonalenia zgodnie z potrzebami konkretnej szkoły czy przedszkola. 

Ponadto zwiększa  to integrację nauczycieli i rodziców oraz pozwala na współdecydowanie w wyborze tematyki szkoleń.  Szkolenia odbywały się na terenie szkoły/ przedszkola w terminie zaproponowanym przez uczestników. Nauczyciele  uznali, iż realizacja 2 form doskonalenia w jednym roku szkolnym jest zbyt obciążająca  dla szkoły. Procedury przetargowe związane z wyborem ekspertów dodatkowo  przyczyniły się do zaburzeń w rytmiczności szkoleń, nie zawsze  zgodnie z planowanym harmonogramem. W czerwcu 2014r. uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach, które zostały uroczyście wręczone przez koordynatora,  asystenta projektu  i   Szkolnego Organizatora  Rozwoju Edukacji.

Powrót na początek strony