Raport z realizacji projektu dostępny w wersji elektronicznej

W listopadzie został wydany i udostępniony uczestnikom  konferencji  podsumowującej Raport   z przeprowadzonego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie ciechanowskim.  Raport otrzymali m.in. dyrektorzy, nauczyciele,  przedstawiciele organów prowadzących szkoły i przedszkola oraz  placówki oświatowe współpracujące  z projektodawcą. Raport stanowi próbę oceny pełnego cyklu doskonalenia. Wskazuje na  mocne i słabe strony pilotażowego wspomagania, kluczowe efekty zrealizowanych działań oraz zawiera  wnioski i wskazówki do dalszej pracy.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu.

Załącznik

Powrót na początek strony