O projekcie

Powiat Ciechanowski realizuje projekt:„DOSKONALENIE  SZANSĄ  NA  ROZWÓJ”

Cel  projektu: poprawa skuteczności doskonalenia nauczycieli poprzez kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie ciechanowskim w ramach pilotażu zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół.

W ramach projektu wsparciem jest objętych 35 szkół, w tym 18 szkół podstawowych,11 gimnazjów, 6 szkół ponadgimnazjalnych i  5 przedszkoli. W projekcie bierze udział 570 nauczycieli szkół  i przedszkoli. 

Kompleksowe wspomaganie obejmuje:

Działania podejmowane w ramach projektu:

•Diagnoza potrzeb szkoły/ przedszkola

•Opracowanie rocznego planu wspomagania

•Przeprowadzenie doskonalenia nauczycieli zgodnie z opracowanym planem wspomagania

•Wsparcie w zastosowaniu nabytej wiedzy i umiejętności  do praktyki 

•Utworzenie  sieci współpracy i samokształcenia, tj. współpracujących zespołów nauczycieli, z wykorzystaniem platformy internetowej.
Sieci współpracy i samokształcenia (tematyczne i przedmiotowe) umożliwiają:

•Dzielenia się nauczycieli/ dyrektorów swoją wiedzą i umiejętnościami

•Wspólne rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych

•Promowanie dobrych praktyk

•Doskonalenie na „miarę potrzeb” z udziałem ekspertów zewnętrznych

•Komunikowanie się ze sobą on-line.

W realizacji wszystkich w/w działań uczestniczy szkolny organizator rozwoju edukacji  (SORE), który  bezpośrednio współpracuje z placówką w opracowaniu i realizacji rocznego planu wspomagania.

Eksperci zewnętrzni prowadzą  różne formy doskonalenia. Koordynatorzy sieci organizują pracę zespołów nauczycieli na platformie internetowej i na spotkaniach.

Okres realizacji: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014r.

Wartość projektu: 1 177 922, 86 gr

Doskonalenie szansa na rozwój

Logo BIP
Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony